Search This Blog

Wednesday, December 23, 2015

Roční období pozdravy a velmi veselé Vánoce mým divákům v češtině !

Roční období pozdravy a velmi veselé Vánoce mým divákům v češtině ! Kristus se narodil asi dva tisíce a před patnácti lety tento týden , aby nám naději a spasení , a aby nás všechny zachránit ze satanovy moci . Bible říká v Janovi , takže tři šestnáct, pro Bůh tak miloval svět , že dal svého jediného Syna , aby nás zachránil od hříchu . Amerika se modlí za czcheckoslavakia která byla vždy baštou křesťanské víry pro více než tisíc let . Vy jste přežil invaze , jsi přežil nacisty a druhou světovou válkou , největší a nejkrvavější války mezi dvěma národy , váš národ holocaust přežil jsi komunismus a jeho případného zhroucení . Amerika stojí s vámi proti kultuře smrti, který již přinesl beznaděj na naší kdysi křesťanské země. stojíme s vámi proti silám socialismu proti potratům homosexualitě islámském imperialismu a hédonismu . Modlíme se, aby Pán Ježíš Kristus vás drží a žehná vám a svítí mu countancence na vás v této sezoně

No comments: